Kontakt

Johan Engelmann
VD/Försäljning
Produktionsansvarig
johan@7hfargeri.se
Direkt 0320-18469
Vxl: 0320-18450

Peter Engelmann
VD/Ekonomichef
Inköpsansvarig
peter@7hfargeri.se
Direkt: 0320-18464
Vxl: 0320-18450

Ann-Kristin Berg
Produktion styckfärgeriet
annki@7hfargeri.se
Direkt: 0320-18467
Vxl: 0320-18450

Gunnar Asserlund
Produktion Appretur
Beredning
gunnar@7hfargeri.se
Direkt: 0320-18465
Vxl: 0320-18450

Inga Garton
ADM/kontaktperson garn
inga@7hfargeri.se
Direkt:0320-18468
Vxl: 0320-18450

Leif Sjöblom
Underhållsansvarig
Miljösamordnare
leif@7hfargeri.se
Direkt:0320-18466
Vxl: 0320-184500